lauantai 21. joulukuuta 2013

Neanderthalin ihminen ja Raamattu

Neanderthalin ihmisen rekonstruktio
kuva BBC News - Science and Environment

Melissa Hogenboog kertoo 20.12. 2013 artikkelissaan BBC News Science and Environment, että kaulan luiden tutkimuksen mukaan Neanderthalin ihminen, Homo sapiens neanderthalensis, osasi todennäköisesti puhua samalla tavoin kuin nykyihminen, Homo sapiens sapiens.

Raamattu kertoo molemmissa luomiskertomuksissa ihmisen luomisesta ilman mitään biologista taustahistoriaa luonnossa. Ensimmäisessä kertomuksessa Jumala luo sanomalla ihmisen muun luomakunnan kanssa viimeisenä ja tämä tapahtuu kuudentena luomisen päivänä. Huomaa, että hän oli vegetaristi!
Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.  Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."

Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.
Genesis 1:26-31
Luonnontiede ja ihmisen kehityksen historia ovat antaneet meille valtavasti uutta tietoa omasta biologisesta historiastamme.

Missä olet Adam?

Missä vaiheessa ihmisestä tulee ihminen Raamatun antamassa merkityksessä?

Voisimmeko katsella asiaa luomiskertomuksen määritelmän mukaan - Jumalan kuva, mies ja nainen yhdessä, siunataan hedelmällisinä täyttämään maan jälkeläisillään ja asetetaan hallitsemaan kaikkea luomakuntaa.

Serkkumme Neander ei tätä käskyä täyttänyt - hänellä on oma roolinsa viimeisen jääkauden aikana ja hänet ajoitetaan aikaan 200.000 - 20.000 eKr. Viimeinen löytöpaikka on luola Gibraltarissa, Espanjassa, josta tuo jälkimmäinen vuosiluku. Jääkauden hitaasti väistyessä hän on jo harvinaisuus ja kuolee sukupuuttoon.

Sen sijaan me "viisaat, viisaat ihmiset" joiksi itseämme kutsumme, tulemme kuvaan viimeisen jääkauden aikana ainakin noin 100.000 vuotta sitten ja täytämme Jumalan käskyn - olemme olleet hedelmällisiä ja siunattuina vallanneet koko asuinplaneettamme ja ottaneet sen kaikki luodut hallintaamme.

Tällä perusteella voimme sanoa, että Raamattu puhuu "ihmisestä" tarkoittaen nykyihmistä.

Mitä Neanderin päässä liikkui ja mitä sanoja hän sanoi ja miten rukoili - Jumala sen tietää!